AANGENAAM
Jan Douwes
Jan Douwes
'Het gaat om de inhoud, niet om de vorm'
Manon de Jonge
Manon de Jonge
'Kennis is één, slagvaardig en resultaatgericht handelen is twee.'
Sandra Schaapherder
Sandra Schaapherder
'Pick your fights'
Lisalotte Özsüren - Thomson
Lisalotte Özsüren - Thomson
'Persoonlijke betrokkenheid maakt vaak het verschil.'


Douwes + Partners Advocaten
Prins Willem Alexanderlaan 400
7311 SZ APELDOORN

T: 055 - 5270510
E: algemeen@douwespartners.nl

Linkedin pagina Douwes + Partners Like Douwes + Partners op Facebook Volg Douwes + Partners op Twitter

HomeNieuws › Europees Hof van Justitie zegt ja tegen vrije advocaatkeuze

Europees Hof van Justitie zegt ja tegen vrije advocaatkeuze


Eindelijk is daar de zwaarbevochten overwinning!

 

Sneller dan verwacht heeft het Europese Hof van Justitie zich vandaag uitgelaten over de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden. 

 

In 2011 begint het gevecht om de vrije advocaatkeuze als een cliënt van ons kantoor in conflict komt met zijn rechtsbijstandsverzekeraar. Het conflict gaat over de te nemen stappen en het inschakelen van ons kantoor in zijn zaak. Namens cliënt wordt een kort geding tegen de rechtsbijstandverzekeraar aangespannen en de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam stelt cliënt in het gelijk. De voorzieningenrechter bepaalt namelijk dat verzekerden met een rechtsbijstandpolis recht hebben op vrije keus in álle procedures - dus ook in zaken waarin een advocaat niet verplicht is. De voorzieningenrechter baseert zich daarbij op een Europese richtlijn [1]. Doel van die richtlijn is onder meer belangenbescherming van verzekerden. 

 

Helaas volgt daarna een negatieve uitspraak in de hoger beroepsprocedure die zich afspeelt bij het Gerechtshof Amsterdam. De rechtsbijstandverzekeraar wordt in het gelijk gesteld door het Gerechtshof en overwogen wordt: "Er is slechts vrije advocaatkeuze als de tijd rijp is voor een gerechtelijke of administatieve procedure en de rechtsbijstandsverzekeraar zelf een advocaat verzoekt de belangen van de verzekeraar te behartigen."

 

Cliënt berust niet en stapt naar de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Omdat cassatie bij de Hoge Raad een bijzondere tak van sport is, draagt ons kantoor het stokje dan over aan de Haagse cassatieadvocaat mr A.H. Vermeulen. De Hoge Raad stelt vervolgens een zogeheten prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie. De Hoge Raad vraagt aan het Europese Hof van Justitie hoe de richtlijn op grond waarvan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam cliënt eerder in het gelijk stelt moet worden uitgelegd.

 

In de uitspraak van vandaag windt het Europese Hof van Justitie er geen doekjes om. Het is verzekeraars niet toegestaan om in de verzekeringsovereenkomst op te nemen dat de kosten voor een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat) slechts worden vergoed indien de rechtsbijstandverzekeraar van mening is dat de behandeling aan die externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Dit betekent dat de huidige polisvoorwaarden van veel rechtsbijstandverzekeraars strijdig zijn met de eerdergenoemde richtlijn en daarmee ook met de Wft waarin de richtlijn is geïmplementeerd.

 

Een zeer belangrijke vaststelling van het Europese Hof van Justitie is daarbij dat de vrije advocaatkeuze ook geldt in procedures waarbij procesvertegenwoordiging niet verplicht is, zoals bij procedures die zich bij de kantonrechter of de bestuursrechter afspelen.


[1] art. 4 lid a van de Europese richtlijn Rechtsbijstandverzekeringen, in ons land geïmplementeerd in art. 4:67 Wft (Wet financieel toezicht).

Downloads bij Europees Hof van Justitie zegt ja tegen vrije advocaatkeuze


Deel deze informatie via:


‹ Terug